Examensutställning i Industridesign

Vernissage 29 maj kl 15-17 i Fårhallen, Högskolan i Gävle. Examensutställningen pågar 29 maj - 4 juni.

Vernissage Indusridesign

Under vernissagen ställer Industridesignstudentera ut sina examensarbeten och samtliga studenter, sjutton stycken, är på plats för att berätta om dem.

Bland de projekt som ställs ut finns interiörer till självkörande bilar, skydd för stadens ängsmark, ett system för miljövänligare engångsgrillar, ergonomiska stallgrepar samt hur man kan överraska med ull.

Fredrik Palmebäck och sorgebarnet engångsgrillen

Fredrik Palmebäck

Fredrik Palmebäck

Fredrik har jobbat med engångsgrillar, som han säger är en otroligt ohållbar produkt. Enbart i Sverige säljs ungefär 500 000 grillar per år och till det går det åt 46.5 ton aluminium.

- Det är inte bra någonstans, resultatet är inte bra, hanteringen efteråt är inte bra, produktionsmässigt är det inte bra och det är en import som är helt orimlig.

Hans lösning är ett grilluthyrningssystem för parker och allmänna platser där människor vanligtvis brukar grilla med engångsgrillar, en sluten cirkel där man hyr grillen om och om igen. Grillen är utformad för att vara så säker som den kan vara, systemet låser sig vid brandfara, den är högre och den kan förflyttas och man kan ta upp den och tömma kolet.

Grilluthyrningssystem för parker och allmänna platser

Grilluthyrningssystem för parker och allmänna platser

Helena Edqvist och de sinnliga upplevelserna av ull

Helena Edqvist

Helena Edqvist

Helena säger att hon varit intresserad av att hitta nya egenskaper i de sinnliga upplevelserna av ull, hur materialet får oss att känna.

För det har hon tagit fram 88 olika materialprover i ull, där människor fått interagera med materialet och berätta hur de upplever det.

- Jag ville se om ull kunde överraska mig. Jag kom fram till att ull faktiskt har helt andra värden rent känslomässigt, än vad jag och många andra trodde.

Hon har tagit fram upplevelser, en abstrakt upplevelse av ull. En produkt ska vara nästa steg.

- Vi behöver öka intresset för ull och att man tänker helt utanför boxen och hittar andra användningsområden.

- I augusti skall jag vara med på ett event i Varberg med mitt examensarbete. Jag kommer att prata om ull och om hållbarhet, säger Helena Edqvist.

88 olika materialprover i ull

88 olika materialprover i ull

Industridesignutbildningen i Gävle

Industridesign i Gävle är en utbildning som är både kreativ och teknisk, där studenterna under tre års tid tränas i designmetodik via en mängd praktiska projektarbeten där designprocessen blir direkt applicerbar. Allt med fokus på hållbar utveckling - för samhället, människan och miljön.

Dessa år kulminerar nu i en utställning där avgångsstudenterna från programmet visar upp sina examensarbeten i industridesign för allmänheten.

Välkommen!

Kontakt

Sofie Notstrand, lärarassistent Industridesign
Tel: 073-086 11 07
E-post: Sofie.Notstrand@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)