Seminarie: Biogas- och växtnäringsmöjligheter i Gävleborg

Tisdagen den 7 maj bjuder BIOVÄX-gruppen in till ett seminarium i Krusenstiernasalen vid Högskolan i Gävle där förutsättningar för hållbar biogas- och växtnäringsproduktion diskuteras.

Seminariet är en uppföljning av Biogas- och växtnäringsdagen som anordnades i februari. Inbjudan syftar till att skapa en arena för diskussion om biogasutvecklingen i region Gävleborg. Alla som är intresserade av att kunna påverka biogasens möjligheter är välkomna att delta. Vi ser gärna att personer som till exempel vill starta produktion i eget lantbruk, i kommunen eller i små och stora företag vill delta och ge sin syn på läget.

Seminariet inleds med en presentation av BIOVÄX-projektets resultat där kartläggning och analys av regionala utmaningar tas upp. Bland annat kommer resultaten från enkät- och diskussionsfrågorna från Biogas- och växtnäringsdagen den 7/2, 2019 att presenteras. Region Gävleborg, Smart Specialisering och arenan för Bioekonomi samt annan expertis delar med sig av sin kunskap och erfarenheter om den aktuella biogasutvecklingen.

Deltagarna bjuds in till samtal om branschens utvecklingsbehov och de utmaningar den möter sett ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Olika modeller för produktion och samverkan diskuteras och tar upp frågor som:

  • Vilka förutsättningar finns för ökad biogasproduktion i regionen?
  • Vilka utmaningar möter olika aktörer och hur kan de hanteras?
  • Hur kan biogas bidra till hållbarhet och förväntningar som finns om det cirkulära samhället?

Vi ser fram emot att få ta del av en fördjupad dialog tillsammans med intressenter som vill kunna påverka och identifiera projektets fortsatta inriktning och att främja regionens biogasutveckling.

Bioväx

BIOVÄX är en förstudie inom Högskolan i Gävle som fokuserar på hur det går att omvandla organiskt avfall till hållbar BIOgas och VÄXtnäring inom region Gävleborg.

Program

Preliminärt program

9.30-10.00 Fika

10.00-11.00 Presentation av BIOVÄX-studiens resultat: nuläge och framtid, Högskolan i Gävle 

11.00-11.10 Presentation av Bioekonomi-arenan i relation till Smart specialisering, Region Gävleborg 

11.15-11.40 Diskussion om framtida biogas- och växtnäringsmöjligheter i Gävleborg

11.40-12.00 Sammanfattning och avslutning 

Anmälan

Senaste dag för anmälan är 6 maj. Du anmäler dig i formuläret här.

Kontakt
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-04-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)