Kunskap för en region i utveckling

Välkommen att besöka oss och inspireras av några av de projekt som bedrivs på högskolan med stöd av EU-medel.

För tredje året i rad deltar Sverige i den EU-gemensamma informationskampanjen Mitt Europa. Högskolan i Gävle är en del av Europa och vi är stolta över våra EU-finansierade projekt. Välkommen att besöka oss och inspireras av några av de projekt som bedrivs med stöd av EU-medel. Tillsammans visar vi hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt.

Datum: 8 maj
Tid: 11.30-16.00
Plats: Högskolan i Gävle, Rävhallen och sal 11:219 och 11:220

Program

Seminarier
Tid: 13-14 i sal 11:219
Workshop i Business Model Canvas
DigIT - Digitaliseringens förutsättningar och kritiska faktorer
Högskolan i Gävles forskargrupp DigIT, tillsammans med Movexum bjuder in
till en workshop i BMC (Business Model Canvas). Kom och upptäck ett fram-
gångsrikt verktyg för att analysera, designa och utveckla affärsmodeller som
främjar hållbara strategier för ökad konkurrenskraft i en alltmer digitaliserad värld.

Tid:14-15 i sal 11:220
Vad krävs för att göra affärer utomlands?
SIMIS – Strategisk Internationell Marknadsorientering för Innovative SMEs
Undrar du vad krävs för att göra affärer utomlands? Forskargruppen SIMIS bjuder in till ett seminarium där du får möjlighet att testa hur mycket du känner till om marknaden när det gäller affärskultur, hållbarhet och ekonomiska förhållanden. Du har också möjlighet att ställa frågor om internationalisering.

Tid: 13.30 & 15.00, samling i Rävhallen
Besök Human Lean Center och trampbilsfabriken
CLIP - Centrum för logistik och innovativ produktion
Besök högskolans utvecklingscentrum för konceptet Human Lean. När med-
arbetare upplever sin arbetsplats som meningsfull, begriplig och hanterbar skapas
grunden till effektiva arbetsplatser med ökad produktivitet, höjd kvalitet och värde
för ”kunden”. Vid centrat erhåller företag och studenter både teoretiska kunskaper
och praktiska övningar i konceptet Human Lean. Du får också möjlighet att höra
mer om forskningen vid CLIP.

Utställningar i Rävhallen 11.30-16.00
Räkna ut ditt koldioxidavtryck
ReSIA – Redovisning av Hållbarhetsindikatorer (HAR)
Den senaste tiden har resandets betydelse för koldioxidutsläppen uppmärksammats. Forskargruppen ReSIA hjälper dig att räkna ut ditt koldioxidfotavtryck på dina resor från och till jobbet eller på resor som du gör inom ditt jobb. Beräkningen skrivs ut som en rapport som du kan ta med dig hem.

Hållbara transporter i Gävleborg
RATT-X (Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län)
Kom och prata hållbara transporter med oss från RATT-X. Forskare finns på plats för att svara på frågor om hur vi ställer om till elfordon, förnybara drivmedel, förändrade transportmönster etcetera.

Nätverk runt Östersjön för en cirkulär ekonomi
Crea-RE (Creating Aligned Studies in Resource Efficiency) och Crea-RE-Ru (extra stöd för tredjelandssamverkan från Svenska Institutet)
Ett internationellt samarbete mellan universitet i Finland, Lettland, Ryssland och Sverige för att utveckla forskning och utbildning om en cirkulär ekonomi, där industrins resurser används mer effektivt.

Posters:

Projekt: Industriautomation och mm-vågor
Projekt: Spatial Datainnovation

Öppet hus i hus 45 kl 13-14
Vinster för miljö, resursanvändning, och ekonomi med ny avancerad teknik för kylning av metaller
Välkommen ut till högskolans laboratorium i hus 45 och möt våra doktorander och se den världsunika utrustningen för kylning av metaller. Denna utrustning ingår i en testbädd där nära samarbete mellan företag och akademi pågår för att ta fram nya hållbara material som ökar konkurrenskraft för företag och samtidigt ger vinster för miljö och resursanvändning.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)