Det goda livet i Gävle 2030-inom ramen för ett jordklot

Gävle kommun arrangerar rådslaget där elever från högstadiet och gymnasiet presenterar sina förslag på ett hållbart Gävle.

Som en del i Gävle kommuns arbete med "lärande för hållbar utveckling" arrangeras "Det goda livet i Gävle 2030-inom ramen för ett jordklot. Elever på högstadiet och gymnasiet i Gävle har under läsåret jobbat med olika projekt

Eleverna har arbetat ämnesövergripande i grupper för att ta fram förslag på vad ett gott, hållbart liv i Gävle kan innebära år 2030. Under arbetets gång har de gått ut i samhället för att undersöka och ställa frågor.

Politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet och intresseorganisationer bjuds in till ett avslutande rådslag där eleverna presenterar sina förslag om framtiden i ett hållbart Gävle. Genom "Det goda livet i Gävle 2030" ges eleverna möjlighet att vara delaktiga i att påverka sin framtid.

Se elevernas utställning i Rävhallen och Fårhallen kl 10.00-12.00.

Läs mer om lärande för hållbar utveckling

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-03-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)