Populärvetenskaplig föreläsning: Det periodiska systemet - En historia om sagolik tur

Mikael Björling välkomnar oss till en populärvetenskaplig föreläsning om den historiska utvecklingen av det periodiska systemet.

Med anledning av 150-års jubileet för grundämnenas periodiska system den 2 mars 2019 och UNESCOS utropande av 2019 som ”International Year of the Periodic System” https://www.iypt2019.org/ , kommer Mikael Björling att hålla en populärvetenskaplig föreläsning om den historiska utvecklingen av det periodiska systemet.

Hur uppkom idéerna och hur har förståelsen av det periodiska systemet fördjupats? Fokus kommer att vara på idéernas utveckling med en liten utvikning om grundämnet nickel. Det upptäcktes av baron Axel Fredrik Cronstedt 1751 och isolerades ur ett prov från Los koboltgruva i Hälsingland.

Denna lokala koppling har föranlett Svenska Kemisamfundets Nomenklaturutskott att inför jubileet tilldela nickel som Högskolan i Gävles faddergrundämne.


Datum
: Fredag 1 mars 2019
Tid: 12:15-13:00
Plats: 23:213 (Krusenstjernasalen), Högskolan i Gävle

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)