Seminarium: Vad händer med texten i det digitala samhällstillståndet? Om texter, litteratur, skrivande, läsning och lyssning

Välkomna till seminariet i serien Vad innebär digitalisering? torsdagen den 7 mars.

Inbjudna talare

Alexandra Borg är litteraturvetare och lektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör sig i gränslandet mellan textsociologi, medievetenskap och estetik. Hon har publicerat uppsatser om digital förlagsverksamhet, nya lässtrategier och digitala läsverktyg. Med projektet ”Läsning 2.0” (2012–15) gjorde hon sin postdoc vid Bonnierförlagen Digital. Hon ingår i forskargruppen Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–1989.

Annika Seward Jensen är publisher på Storytel och har en lång bakgrund som traditionell förläggare. Vid seminariet ska hon ge en bild av hur digitaliseringen påverkar och ger nya möjligheter till förläggare. I fokus står också hur digitaliseringen av läsning och lyssning ger oss nya metoder att analysera en texts struktur, att förstå läsares preferenser och att matcha rätt bok mot rätt läsare.

Moderator

Ann Blückert

Seminarieserien

Seminariet ingår i serien Vad innebär digitalisering? Seminarieserien ska bidra till en fördjupad förståelse av den digitala revolutionens innebörd för samhälle, kultur och högre utbildning. Seminariet riktar sig till alla anställda vid Högskolan i Gävle.

Begreppet digitalisering betecknar en komplex samhällelig process. Många av dess dimensioner kan beskrivas i rent tekniska termer; nya digitala hjälpmedel utvecklas ständigt för att effektivisera vardagsliv såväl som arbetsliv. Samtidigt rymmer digitaliseringen dimensioner som drastiskt förändrar vår vardag i grunden och som utmanar oss i vårt arbete. Inte minst utmanar digitaliseringen vår verksamhet inom akademin.

Projektet

Vad innebär digitalisering? syftar till att lyfta fram, undersöka och problematisera frågor om vad digitaliseringens förändringar innebär för vår förståelse av sådana samhälleliga och kulturella begrepp som är centrala i akademisk verksamhet. Vid seminariet den 7 mars står text i fokus.

Datum: 7 mars
Tid: Klockan 13:15-16:00
Plats: Sal 12:108

Välkomna!
Ann Blückert, Karin Lövgren, Jan Sjölund och Per Vesterlund

Kommande seminarium:

Vetenskapen och det föränderliga – hur möter samhällsvetenskap och humaniora digitaliseringen? Preliminärt datum: 27 mars 2019

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-02-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)