Informationskompetens, falskt innehåll och spelbaserat lärande (Gamification)

Högskolan i Gävle och Erasmus+projektet Navigate arrangerar en dag om informationskompetens, falskt innehåll och spelbaserat lärande.

Du som är lärare, bibliotekarie, skolbibliotekarie, IKT-pedagog, IT-pedagog, eller annars är intresserad av spelbaserat lärande kan anmäla dig till en föreläsning och workshop. Eventet är kostnadsfritt och lunch och fika ingår.

Datum: Fredag 22 februari 10.30 – 14.30
Plats: Högskolebiblioteket i Gävle, Krusenstjernasalen (entréplanet)
Arrangör: Högskolan i Gävle och Erasmus+ projektet Navigate

OBS! Sista anmälningsdag är måndag 18/2.

För anmälningsvillkor, kontakta Mats Brenner, Mats.Brenner@hig.se eller 070-350 02 33.

Om EU-projektet NAVIGATE

Högskolebiblioteket deltar i Erasmus+ projektet Navigate tillsammans med the University of Library Studies and Information Technologies i Sofia, Bulgarien, the Università di Parma, Italien och Fondanzione Politecnico di Milano, Italien.

Avsikten är att utveckla interaktiva spel för att studenterna ska lära sig informationssökning och att undvika falsk information (”fake news”) som sprids för att vilseleda. Resultatet kan komma att förändra dagens undervisning i informationssökning, genom nya digitala metoder som både stimulerar och höjer studenternas intresse och kunnande.

Spelen byggs för deltagarnas nationella språk och engelska, men kan sedan översättas till fler språk och anpassas till olika målgrupper.

Informationskompetens är av stor betydelse i alla utbildningar och nya möjligheter till nätbaserade självstudier är intressanta, bl.a. med tanke på Högskolan i Gävles stora andel distansstudenter. Projektet startade hösten 2017 och pågår i 3 år.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-01-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)