Workshop: Biogas- och växtnäringsdag

Torsdagen den 7 februari har vi Biogas- och växtnäringsdagen, Högskolan i Gävle. Den syftar till att skapa en arena för diskussioner om biogasutvecklingen i region Gävleborg. Alla som är intresserade av biogasens möjligheter, starta produktion på egen gård, i kommunen eller i små och stora företag är välkomna att delta!

Dagen inleds med en föreläsning av Jan Rapp, Biogasakademin. Han är biogasexpert och presenterar olika infallsvinklar på de utmaningar som omställning till biogas har på samhället. Därefter följer en workshop, där Gävleborgs biogasaktörer och annan expertis delar med sig av sin kunskap och erfarenheter om aktuell biogasutveckling.

Samtalen lyfter fram branschens utvecklingsbehov och de utmaningar den möter sett ur social, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Olika modeller för produktion och samverkan diskuteras och tar upp frågor såsom:

  • Vilka förutsättningar finns för ökad biogasproduktion i regionen?
  • Vilka utmaningar möter olika aktörer och hur kan de hanteras?
  • Hur kan biogas bidra till hållbarhet och det cirkulära samhället?

Bioväx

BIOVÄX är ett nystartat projekt inom Högskolan i Gävle som fokuserar på hur det går att omvandla organiskt avfall till hållbar BIOgas och VÄXtnäring inom region Gävleborg.

Preliminärt program

10.00-10.15 välkommen och ankomstregistrering i sal 33:302

10.15-11.00 Inspirationsföreläsning av Jan Rapp

11.00-11.30 Presentation av projektet BioVäx och enkätstudien

11.30-12.30 Gemensam lunch på Campusrestaurangen

12.30-13.30 Diskussioner och besvarande av enkätfrågor, Krusenstiernasalen

13.30-14.30 Fika och summering olika gruppers resultat

14.30-15.00 Avslutning

Inspirationsföreläsare Jan Rapp

Jan Rapp arbetar som läkare men blev år 2007, efter att för första gången hört talas om biogas, så angelägen att tekniken ska få spridning att han numera ägnar två dagar av sin arbetsvecka för att sprida kunskap om biogas. För sitt arbete med Biogasakademin har Jan fått utmärkelser som Månadens Stockholmare och Årets Svenska Miljöhjälte.

När Jan Rapp 2007 hörde talas om biogasteknik kunde han inte tro sina öron. Sen dess har han bara fått ytterligare belägg för att den här tekniken är ett perfekt komplement till sol-, vind- och vattenkraft. Jannes presentation tar upp varför biogas har en självklar plats i ett smart samhälle, hur fler och fler länder insett just det, och lite om hur han tänker att vi i Sverige kan fortsätta påskynda den utvecklingen.

Foto Jan Rapp

Jan Rapp

Vi behöver din anmälan

Vänligen notera att vi behöver din anmälan och ser helst att vi har den senast tisdag 5 februari. Antalet deltagare är begränsat

När du är anmäld får du en bekräftelse via mejl inom ett par dagar.  

Varmt välkommen!

Kontakt
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)