Seminarium Business Model Canvas Affärsmodellering - 11 oktober 2018

Inom delprojektet DigIT (Digitaliserings förutsättningar och kritiska faktorer) organiseras ett seminarium i Business Model Canvas (BMC) Affärsmodellering i samarbete med Movexum.

Business Model Canvas - BMC är ett framgångsrikt verktyg för att analysera, designa och utveckla affärsmodeller som främjar hållbara strategier för ökad konkurrenskraft i en alltmer digitaliserad värld. Utgångspunkten är en gemensam förståelse för hur affärsmodellen beskriver hur verksamhet skapar, levererar och fångar värde för olika intressenter.

Seminariet ger deltagande företag och organisationer träning och kunskap i

  • Business Model Canvas (BMC) affärsmodellering metodik
  • Value Proposition Canvas (VPC) analysera marknadssegments problem och behov
  • Verktyg för att undersöka och verifiera VPC hypoteser
  • Identifiera var digitalisering kan ge ökat kundvärde
  • Mall och aktivitetslista för fortsatt arbete

Plats: Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9, Gävle

Dag: Torsdagen den 11 oktober 2018

Tid: kl. 09.15 – 15.00. 

Mer information och anmälan

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-09-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)