Konferens: Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö

Konferensen är förlagd till Högskolan i Gävle den 10-12 juni. Invigningstalare är bl.a. landshövding Per Bill, Statssekreterare Irene Wennemo samt GD för Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Program innehåller bland annat:

  • 5 fördjupande keynotes
  • 10 tematiska minisymposier/paneldebatter
  • över 70 individuella presentationer av forskningsstudier på olika arbetslivsteman på både makro- och mikronivå
  • en stor avslutande paneldebatt om hur akademin och samhället kan mötas för att främja forskning och utveckling
  • fantastiska möjligheter att knyta kontakter och ”djupsnacka” med forskare och andra.

Med årets tema vill vi tydliggöra kopplingen mellan arbetslivet och den alltmer uttalade debatten och omsorgen om en hållbar livsmiljö för människan. Något som i hög grad inkluderar våra arbetsförhållanden. Vi vill också bidra till mer praktisk nytta av forskningsresultat genom att hitta vägar till samarbeten och försöka överbrygga klyftan mellan forskningen och arbetslivet i övrigt.

» Anmälan och mer information

OBS! Extra billigt vid anmälan före den 1 maj.

Arrangörer är Forum för arbetslivsforskning (FALF), Excellenscentret ”Kroppen i arbete” samt Högskolan i Gävle.

Kontakt

Per Lindberg, konferensgeneral
E-post: falf2018@hig.se
Tfn: 026 – 64 87 59

 

Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)